Jak przygotować się do badania?

 
Badanie rezonansem magnetycznym nie wymaga od pacjenta specjalych przygotowań, jednakże przed przystąpieniem do badania prosimy o zastosowanie sie do poniższych zaleceń:
  • na badanie prosimy zglosić się ok.15 minut przed ustaloną godziną badania
  • osoby chore nie powinny przed badaniem przerywać dotychczasowego leczenia farmakologicznego
  • ze względu na czas trwania badania (ok.20-50min.) nie należy przed samym badaniem spożywać kawy ani innych napojów z zawartością kofeiny
  • panie zarejestrowane na badanie głowy powinny w dniu badania unikać mocnego makijażu
  • ze względu na pole magnetyczne do pomieszczenia w którym znajduje się aparat NIE WOLNO wnosić: kluczy, zegarków, kart magnetycznych, telefonów, kolczyków, pierścionków, łancuszków i innych metalowych przedmiotów oraz urządzeń elektronicznych (przedmioty te pozostawia się w specjalnie do tego przygotowanym pomieszczeniu)
  • w niektórych przypadkach dla uzyskania odpowiedniego obrazu diagnostycznego konieczne jest podanie dożylnie środka kontrastowego, który sporadycznie może wywołać reakcję alergiczną
W dniu badania prosimy posiadać przy sobie:

 

  • czytelnie wypełnione skierowanie od lekarza
  • aktualny dowód ubezpieczenia (w przypadku badań refundowanych przez NFZ)
  • wyniki wcześniej wykonywanych badań (RTG,TK,USG itp.) wraz ze zdjęciami i opisami
  • kopertę A4 wraz ze znaczkiem pocztowym na list polecony (w przypadku wysyłki wyniku badania)