Jak odebrać wynik badania?

 

Wynik badania (opis) można odebrać na trzy sposoby:

 

1) Osobiście w pracowni.


2) Przesyłką listową za potwierdzeniem odbioru po uprzednim wypełnieniu upoważnienia i dostarczeniu w dniu badania koperty formatu A4 wraz ze znaczkami na list polecony.


3) Poprzez osobę wskazaną w upoważnieniu do odbioru badania.


 

Wraz z opisem pacjent otrzymuje płytę CD z nagranym badaniem.