Jak przebiega badanie?

 

Przed przystąpieniem do badania zostaniecie Państwo poproszeni o przedstawienie niezbędnych dokumentów umożliwiających wykonanie badania (skierowanie, dowód ubezpieczenia, wyniki poprzednich badań itp.) oraz wypełnienie ankiety dla pacjenta.


Przed wejściem do pomieszczenia w którym znajduje się aparat, w specjalnie do tego przygotowanym miejcu, pozostawiacie Państwo posiadane przy sobie wszelkie metalowe przedmioty oraz urządzenia elektroniczne.


W niektórych przypadkach przed badaniem konieczne jest podanie środka kontrastowego dożylnie, który posiada właściwości paramagnetyczne a jednocześnie charakteryzuje się znikomą ilością objawów niepożądanych. O konieczności podania środka decyduje lekarz kierujący bądź lekarz radiolog przed badaniem.


Po wejściu do pomieszczenia pacjent zostaje ułożony na specjalnym ruchomym stole w pozycji leżącej, który następnie zostaje wsunięty do tunelu aparatu. 


Pomieszczenie jest klimatyzowane, a temperatura waha się w granicach 19 a 24°C.


W tunelu aparatu panuje znaczny hałas o zmiennej modulacji i natężeniu, który jest związany z naturalną pracą urządzenia.


Badanie rezonansem magnetycznym trwa od 15 minut do 1 godziny i jest całkowicie bezbolesne, jednakże podczas badania należy zachować spokój i pozostać przez cały czas jego trwania w bezruchu.


Podczas całego badania pacjent pozostaje pod opieką lekarza i technika którzy obserwują pomieszczenie i przekazują ewentualne polecenia przy pomocy mikrofonu.


Dodatkowo dla komfortu i bezpieczeństwa każdy pacjent otrzymuje do ręki specjalny sygnalizator, który służy do przerwania badania w razie takiej konieczności.