Jak zarejestrować się na badanie?

 

 

 

Na badanie można zarejestrować się osobiście w pracowni lub telefonicznie w godzinach 8.00-18.00 od poniedziałku do piątku.

 

Podczas rejestracji zostaniecie państwo poproszeni o następujące informacje:

 

 

  • Imię i Nazwisko

  • Numer pesel

  • Adres zamieszkania

  • Numer telefonu kontaktowego

  • Na jaki rodzaj badania wystawione jest skierowanie 

  • W jakiej formie nastąpi odbiór wyniku