Badanie MR piersi

 
Rak piersi jest najczęściej diagnozowanym nowotworem złośliwym u kobiet w Polsce. Rocznie notuje się prawie 10 tys. nowych zachorowań, przy czym zjawisko to zachowuje tendencję wzrostową. Warto przy tym zauważyć, że 90 proc. wszystkich zmian w piersi to procesy nienowotworowe, co nie znaczy, że wolno je bagatelizować. Każda zmiana powinna być przebadana i skonsultowana z lekarzem.

Badanie MR piersi wykazuje się najwyższą (ocenianą na 92-99%) skutecznością w wykrywaniu raka piersi. Żadna ze stosowanych powszechnie metod nie wykazuje tak wysokiej skuteczności.

Obrazowanie odbywa się bez użycia promieniowania jonizującego i wymaga podania dożylnie środka kontrastowego.

Wskazaniem do badania jest:
  • niespójny obraz kliniczny, mammograficzny i ultrasonograficzny (szczególnie przy ocenie piersi bogatogruczołowych)
  • diagnostyka piersi po wszczepieniu implantów (np.silikonowych), jak również po zabiegach operacyjnych
  • skrining u kobiet z grupy ryzyka, zwłaszcza nosicielek mutacji BRCA1 oraz BRCA2 (u tych kobiet choroba pojawia się wcześnie i ma wyjątkowo szybki przebieg), dlatego badanie MR daje możliwość wczesnego wykrycia takiej zmiany, a co za tym idzie szansę na wyleczenie
  • poszukiwanie ogniska pierwotnego (nie uwidocznionego w metodach klasycznych takich jak mammografia i USG) w przypadku obecności przerzutów do węzłów chłonnych-pachowych
  • u kobiet u których wykryto już raka (badanie MR wykonuje się przed planowanym leczeniem operacyjnym oszczędzającym celem wykluczenia wielomiejscowości i/lub wieloogniskowości procesu npl)
  • w ocenie odpowiedzi guza na chemioterapię (u kobiet które są juz po leczeniu raka, szczególnie oszczędzającym zaleca się wykonanie badania MR w przypadkach niejednoznacznego obrazu mammograficznego celem różnicowania wznowy procersu npl ze zmianami bliznowatymi powstałymi po leczeniu)


.

Ważne jest aby badanie było wykonane pomiędzy 7 a 14 dniem cyklu miesiączkowego kobiety a także:

- min. 6 tygodni po odstawieniu hormonoterapii zastępczej
- 6 miesięcy po biopsji gruboigłowej
- 9-12 miesięcy po radioterapii
- 6-12 miesięcy po zabiegu operacyjnym piersi

 


Jeśli na badanie kieruje lekarz specjalista, koszty badania pokrywa Narodowy Fundusz Zrdowia.