O Firmie

 

Spółka radoMed powstała w 2007 roku podejmując działania zmierzające do zaspokojenia narastającego zapotrzebowania na badania z zakresu diagnostyki obrazowej z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego.

W 2007 roku wybudowano od podstaw Pracownię Rezonansu Magnetycznego, na bazie której powstał Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej radoMed Centrum Diagnostyczne.

Pracownia wyposażona jest w sprzęt medyczny marki SIEMENS o wysokiej indukcji pola magnetycznego 1,5t charakteryzującym się wysoką skutecznością działania.

Zgodnie ze stosownie zawartymi umowami nasza placówka realizuje bezpłatne świadczenia medyczne dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Firma zatrudnia wyspecjalizowany personel medyczny oraz współpracuje ze specjalistami z dużym doświadczeniem zawodowym.

Polityka rozwoju i funkcjonowania naszej firmy opiera się na oferowaniu usług medycznych na najwyższym poziomie oraz dążeniu do zapewnienia naszym pacjentom szerokiego dostępu do nowoczesnych rozwiązań diagnostycznych z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego.

NZOZ radoMed Centrum Diagnostyczne Sp. z o.o.
ul.Św.Piotra 1
48-300 Nysa
NIP: 954-25-99-475
REGON: 240632702
KRS: 0000284864

 

radomed korytarz