siemens mriDynamiczny rozwój rezonansu sprawia, że metoda ta coraz szerzej wykorzystywana jest w diagnostyce obrazowej w tym również w obrazowaniu naczyń, zarówno wewnątrzczaszkowych, jak i obwodowych.

Badanie to polega na umieszczeniu pacjenta w komorze aparatu o stałym polu magnetycznym i wysokiej indukcji. Efektem tego procesu jest równoległe do kierunku wytworzonego  pola magnetycznego ustawienie lini pola magnetycznego jąder atomów w organiźmie człowieka. Dodatkowo aparat emituje fale radiowe, które docierają do pacjenta i jego poszczególnych tkanek wzbudzając w nich powstanie podobnych fal radiowych, a te z kolei zwrotnie są odbierane przez aparat.

mri scanW praktyce jako rezonator wykorzystuje się jądro atomu wodoru. Liczba jąder wodoru w poszczególnych tkankach jest różna, co ostatecznie umożliwia uzyskanie obrazu. Komputer dokonując skomplikowanych obliczeń na ekranie przedstawia uzyskane dane w formie obrazów struktur anatomicznych.

Badanie rezonansem magnetycznym jest nieinwazyjne, gdyż w przeciwieństwie do innych badań radiologicznych nie wykorzystuje promieniowania rentgenowskiego, lecz nieszkodliwe dla organizmu pole magnetyczne i fale radiowe.