Magnetická rezonance

 

siemens mri

Vyšetření probíhá tím způsobem, že klient je umístěn v tunelu, ve kterém se nachází magnetické vysokofrekvenční pole. Všechny atomy vodíku v těle člověka mají osu precesního pohybu rovnoběžnou s vnějším magnetickým polem.

Přístroj přenáší radiové vlny, které směřují k pacientovi a k jeho tkáním, což umožňuje vznik stejných radiových vln i u něho. Radiové vlny od pacienta přijímá a zobrazuje přistroj.

Výhodou MRI vůči ostatním zobrazovacím metodám je i to, že probíhá bez možného škodlivého ionizujícího záření, magnetické pole a radiových vln.