Odbiór wyniku badania
Wynik badania (opis + płyta CD) można odebrać na trzy sposoby:
  • osobiście w pracowni
  • przesyłką listową poleconą po uprzednim wypełnieniu upoważnienia i dostarczeniu zaadresowanej koperty formatu B5 wraz ze znaczkiem na list polecony
  • poprzez osobę wskazaną w upoważnieniu do odbioru badania (dotyczy również członków rodziny), osoba upoważniona musi posiadać z momencie odbioru wyniku dokument ze zdjęciem

RadoMed - MR głowy