Badania w ramach NFZ

Jesteśmy jedyną pracownią w Nysie wykonującą badania MR finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Aby skorzystać z takiej możliwości konieczne jest skierowanie na badanie wydane przez poradnię specjalistyczną posiadająca kontrakt z NFZ. Na badania w ramach NFZ prowadzona jest kolejka oczekujących na badania w trybie pilnym i planowym (zależnie od rodzaju skierowania).

 

Rejestracja na badanie możliwa jest na 3 sposoby:

 

Osobiście

Zapraszamy do naszej pracowni w Nysie ul. Świętego Piotra 1 codziennie od 8.00 do 18.00.

Telefonicznie

tel. 77 409 17 85 codziennie od 8.00 do 18.00

 

On-line

Zarejestruj się online >>

Podczas rejestracji zarówno na badania wykonywane w ramach NFZ i odpłatnie będą Państwo proszeni o podanie następujących informacji:
  1. Imię i nazwisko
  2. Numer pesel
  3. Adres zamieszkania
  4. Numer telefonu kontaktowego
  5. Rodzaj badania jakie chcą Państwo wykonać
  6. Tryb badania: w ramach umowy z NFZ czy odpłatnie
  7. Sposób odbioru wyniku: osobiście czy wysyłka pocztą

Po podaniu tych danych zostanie wyznaczony termin badania. Prosimy zgłosić się ok. 20 minut przed wyznaczoną godziną z dokumentem tożsamości ze zdjęciem oraz całą dokumentacją medyczną.

Jeśli rejestrowali się Państwo przez telefon lub on-line to zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Zdrowia konieczne jest dostarczenie oryginału skierowania na badanie osobiście lub pocztą w ciągu 14 dni od dnia rejestracji na badanie.

Skierowanie takie musi zawierać ponadto:
  1. Datę wystawienia
  2. Nazwę poradni w jakiej zostało wystawione wraz z aktualnym numerem umowy poradni z NFZ
  3. Dane identyfikujące i podpis osoby wystawiającej.

W razie niedostarczenia skierowania w określonym czasie jesteśmy zobligowani do skreślenia Państwa z listy oczekujących na badanie.

Jeśli w jakiegoś powodu rezygnują Państwo z badania bardzo prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie telefonicznie (tel. 77  409 17 85) – pozwoli to zaproponować termin badania kolejnemu oczekującemu pacjentowi.

Wszystkie informacje, które zostaną przez Państwa podane są konieczne do wykonania badania rezonansem magnetycznym i zostaną wykorzystane tylko do tego celu zgodnie z naszą Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych.