Badania w ramach NFZ

Jesteśmy pracownią wykonującą badania MR finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Aby skorzystać z takiej możliwości konieczne jest:

 • skierowanie  wydane przez lekarza z poradni specjalistycznej posiadającej kontrakt z NFZ,

lub

 • skierowanie wystawione przez lekarza wypisującego pacjenta z oddziału szpitalnego, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub Izby Przyjęć jeżeli badanie to zostało zalecone w karcie informacyjnej.

Na badania w ramach NFZ prowadzona jest kolejka oczekujących na badania w trybie pilnym i planowym (zależnie od rodzaju skierowania).

 

Rejestracja na badanie możliwa jest na 3 sposoby:

 

Osobiście

Zapraszamy do naszej pracowni w Nysie ul. Świętego Piotra 1 (naprzeciwko szpitala) codziennie od 8.00 do 18.00.

Telefonicznie

tel. 77 409 17 85 codziennie od 8.00 do 18.00

 

Online

Zarejestruj się online >>

Podczas rejestracji zarówno na badania wykonywane w ramach NFZ i odpłatnie będą Państwo proszeni o podanie następujących informacji:
 1. Imię i nazwisko
 2. Numer PESEL
 3. Adres zamieszkania
 4. Numer telefonu kontaktowego
 5. Rodzaj badania jakie chcą Państwo wykonać
 6. Tryb badania: w ramach umowy z NFZ czy odpłatnie
 7. Sposób odbioru wyniku: osobiście czy wysyłka pocztą

Po podaniu tych danych zostanie wyznaczony termin badania. Prosimy zgłosić się ok. 20 minut przed wyznaczoną godziną z dokumentem tożsamości ze zdjęciem oraz całą dokumentacją medyczną.

Jeśli rejestrowali się Państwo przez telefon lub on-line to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia konieczne jest dostarczenie oryginału skierowania na badanie osobiście lub pocztą w ciągu 14 dni od dnia rejestracji na badanie.

Skierowanie takie musi zawierać ponadto:
 1. Datę wystawienia
 2. Nazwę poradni lub oddziału w jakich zostało wystawione wraz z aktualnym numerem umowy z
  NFZ
 3. Dane identyfikujące i podpis osoby wystawiającej.

Jeżeli badanie zalecane jest po zakończonej hospitalizacji to prosimy o załączenie kopii karty informacyjnej

W razie niedostarczenia skierowania w określonym czasie jesteśmy zobligowani do skreślenia Państwa z listy oczekujących na badanie.

Jeśli w jakiegoś powodu rezygnują Państwo z badania bardzo prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie telefonicznie (tel. 77  409 17 85) lub online – pozwoli to zaproponować termin badania kolejnemu oczekującemu pacjentowi.

Wszystkie informacje, które zostaną przez Państwa podane są konieczne do wykonania badania rezonansem magnetycznym i zostaną wykorzystane tylko do tego celu zgodnie z naszą Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych.