Poznaj nas bliżej

Nasz pracownia powstała w 2007 roku. Od samego początku naszym celem było wykonywanie badań najwyższej jakości, dlatego też już od początku dysponowaliśmy urządzeniem firmy SIEMENS Magnetom Vision o wysokim natężeniu pola, tj. 1,5 Tesli.

W 2016 roku wymieniliśmy aparat na urządzenie SIEMENS Magnetom Symphony, również o natężeniu pola 1,5 Tesli, o najmocniejszych dostępnych gradientach. Dzięki temu udało nam się uzyskać jeszcze wyższą jakość badań a także pozwoliło na wykonywanie na światowym poziomie najbardziej zaawansowanych i najtrudniejszych badań rezonansu magnetycznego, takich jak choćby badania MR serca.

Współpracujemy z licznymi instytucjami ochrony zdrowia, okolicznymi szpitalami i przychodniami. Wykonujemy badania bezpłatnie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia jak i odpłatnie.

Pracuje u nas najbardziej wykwalifikowany personel medyczny, współpracujemy z najbardziej doświadczonymi lekarzami specjalistami radiologii i diagnostyki obrazowej a w zakresie badań MR serca z osobą która jako jedna z niewielu posiadaja specjalizację zarówno z kardiologii jak i radiologii i diagnostyki obrazowej.

Przez tych już 15 lat przebadaliśmy ponad 70 tysięcy pacjentów a liczba ta z każdym rokiem
systematycznie rośnie.

Jakość naszych usług została potwierdzona certyfikatem jakości ISO 9001: 2015.

RadoMed - Pracownia Rezonansu Magnetycznego